השירון באדיבות

UNITE in BABYLON

We are one
Space and time
Connected in love

Here and now"