"Find the truth in yourself
Open wide
We are one
Space and time
Connected in love

Here and now"

 

אוריה צור מתוך אלבום "שוב למקום"

מהות spirit of life
 

✯ לקבל כלים שהופכים את החיבור האנושי הפשוט לשער

מופלא לצמיחה והתפתחות. 

✯ לחגוג את החיים יחד על פני האדמה - כי אפשר. 


✯ להאזין למסרים של החיים הנובעים אלינו בכל רגע ורגע

 

✯ להתעורר ליכולת שלנו להשפיע באותנטיות וללא מאמץ.

✯ לחיות חיים מלאי הודיה - ללא תנאי. 

✯ להעמיק במפגש עם הביטוי היצירתי והאותנטי.
 

✯ לעשות שלום עם הנתיב האישי והקולקטיבי של החיים.

צור קשר לפרטים נוספים

"Find the truth in yourself
Open wide
We are one
Space and time
Connected in love

Here and now"

 

אוריה צור מתוך אלבום "שוב למקום"