"Find the truth in yourself
Open wide
We are one
Space and time
Connected in love

Here and now"

 

אוריה צור מתוך אלבום "שוב למקום"

מהות spirit of life
 

✯ לקבל כלים שהופכים את החיבור האנושי הפשוט לשער

מופלא לצמיחה והתפתחות. 

✯ לחגוג את החיים יחד על פני האדמה - כי אפשר. 


✯ להאזין למסרים של החיים הנובעים אלינו בכל רגע ורגע

 

✯ להתעורר ליכולת שלנו להשפיע באותנטיות וללא מאמץ.

✯ לחיות חיים מלאי הודיה - ללא תנאי. 

✯ להעמיק במפגש עם הביטוי היצירתי והאותנטי.
 

✯ לעשות שלום עם הנתיב האישי והקולקטיבי של החיים.

צור קשר לפרטים נוספים

Thanks! Message sent.