ויצר מתוהו ממש - אורות
00:00 / 00:00





We are one
Space and time
Connected in love

Here and now"