ויצר מתוהו ממש - אורות
00:00 / 00:00

"Find the truth in yourself
Open wide
We are one
Space and time
Connected in love

Here and now"

 

אוריה צור מתוך אלבום "שוב למקום"